Version [v2.23.249-tr] Tudalen Groeso | English

Croeso i wasanaeth Possession Claim Online Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM.

Gwasanaeth dros y rhyngrwyd gan Wasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM yw Hawlio Meddiant Ar-lein (PCOL) ar gyfer hawlwyr a diffynyddion.

Mae PCOL yn ffordd syml, hwylus a diogel o hawlio rhai mathau o feddiant dros y rhyngrwyd neu o ymateb iddynt.

Cyfarwyddyd Ymarfer Rheolau Trefniadaeth Sifil sy´n rheoli´r math o hawliadau y gellir eu cychwyn drwy ddefnyddio´r gwasanaeth PCOL. Rydym yn argymell y dylech ymgyfarwyddo’ch hun â chynnwys y Canllaw i Ddefnyddwyr cyn cychwyn hawliad.

Gyda PCOL, gallwch gadw golwg ar statws eich Hawliad, eich Dyfarniad a/neu´ch Gwarant.

Gofynnir i chi dalu´r ffioedd ar gyfer cychwyn Hawliadau a Gwarantau ar-lein gyda Cherdyn Debyd neu Gredyd. O ddefnyddio´r gwasanaeth hwn yn gyson, mae´n bosibl y cewch chi gofrestru i dalu ffioedd drwy Ddebyd Uniongyrchol.

Bwriedir i PCOL fod yn rhwydd i´w ddefnyddio ar gyfrifiadur ac yn gefn iddo, ceir Desg Gymorth i Gwsmeriaid.

Gellir gweld dyddiaduron y llys ar gyfer hawliadau a gychwynnir drwy´r gwasanaeth PCOL. Cliciwch ar y ddolen hon os hoffech weld Dyddiadur y Llys.

I ddechrau defnyddio Possession Claim Online, dewiswch un o´r opsiynau canlynol:

Mewngofnodi

Rhaid llenwi´r meysydd lle ceir *

Teipio´ch manylion mewngofnodi

Cofrestru

Os nad oes gennych fanylion mewngofnodi ar gyfer y gwasanaeth PCOL, gallwch gofrestru fel defnyddiwr newydd a dechrau defnyddio´r gwasanaeth ar unwaith.

Dylech ymgyfarwyddo â chynnwys y dudalen nesaf cyn llenwi´ch cofrestriad ar-lein.

 

Mae deunydd hawlfraint y Goron ar y safle hwn yn destun gwarchodaeth hawlfraint y Goron gwarchodaeth hawlfraint y Goron oni nodir fel arall
Polisi Preifatrwydd