Version [v2.23.183-tr] Tudalen Groeso | English

Croeso i wasanaeth Possession Claim Online Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM.

Gwasanaeth dros y rhyngrwyd gan Wasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM yw Hawlio Meddiant Ar-lein (PCOL) ar gyfer hawlwyr a diffynyddion.

Mae PCOL yn ffordd syml, hwylus a diogel o hawlio rhai mathau o feddiant dros y rhyngrwyd neu o ymateb iddynt.

Cyfarwyddyd Ymarfer Rheolau Trefniadaeth Sifil sy´n rheoli´r math o hawliadau y gellir eu cychwyn drwy ddefnyddio´r gwasanaeth PCOL. Rydym yn argymell y dylech ymgyfarwyddo’ch hun â chynnwys y Canllaw i Ddefnyddwyr cyn cychwyn hawliad.

Gyda PCOL, gallwch gadw golwg ar statws eich Hawliad, eich Dyfarniad a/neu´ch Gwarant.

Gofynnir i chi dalu´r ffioedd ar gyfer cychwyn Hawliadau a Gwarantau ar-lein gyda Cherdyn Debyd neu Gredyd. O ddefnyddio´r gwasanaeth hwn yn gyson, mae´n bosibl y cewch chi gofrestru i dalu ffioedd drwy Ddebyd Uniongyrchol.

Bwriedir i PCOL fod yn rhwydd i´w ddefnyddio ar gyfrifiadur ac yn gefn iddo, ceir Desg Gymorth i Gwsmeriaid.

Gellir gweld dyddiaduron y llys ar gyfer hawliadau a gychwynnir drwy´r gwasanaeth PCOL. Cliciwch ar y ddolen hon os hoffech weld Dyddiadur y Llys.

Submitting Direct Application Forms - Please note: If you are completing a direct debit mandate form, please leave the reference box beneath the bank address blank.

To find out how we handle (or process) your personal information, please visit https://www.gov.uk/government/organisatons/hm-courts-and-tribunals-service/about/personal-information-charter#hmcts-privacy-policy/

If you have received notification that the defendant is in a breathing space, you must inform the court. You must not issue a new claim or commence enforcement proceedings whilst the defendant is in a breathing space unless you have permission from the court.

Guidance about Breathing Space can be found here: https://www.gov.uk/government/publications/debt-respite-scheme-breathing-space-guidance/debt-respite-scheme-breathing-space-guidance-for-creditors

IMPORTANT MESSAGE: Due to the current coronavirus (COVID-19) pandemic, the way that possession cases are issued and progressed has changed. More information can be found on the new arrangements here;

https://www.judiciary.uk.uk/announcements/resumption-of-possession-cases

https://www.gov.uk/government/publications/understanding-the-possession-action-process-guidance-for-landlords-and-tenants

You may receive a hearing date when you issue a claim. This date is for administrative purposes only and YOU MUST NOT ATTEND COURT on that date. The court will be in touch with you in the next couple of weeks with more information about your claim.

I ddechrau defnyddio Possession Claim Online, dewiswch un o´r opsiynau canlynol:

Mewngofnodi

Rhaid llenwi´r meysydd lle ceir *

Teipio´ch manylion mewngofnodi

Cofrestru

Os nad oes gennych fanylion mewngofnodi ar gyfer y gwasanaeth PCOL, gallwch gofrestru fel defnyddiwr newydd a dechrau defnyddio´r gwasanaeth ar unwaith.

Dylech ymgyfarwyddo â chynnwys y dudalen nesaf cyn llenwi´ch cofrestriad ar-lein.

 

Mae deunydd hawlfraint y Goron ar y safle hwn yn destun gwarchodaeth hawlfraint y Goron gwarchodaeth hawlfraint y Goron oni nodir fel arall
Polisi Preifatrwydd