Version [v2.23.260-tr] Tudalen Groeso | English

Croeso i wasanaeth Possession Claim Online Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM.

Gwasanaeth dros y rhyngrwyd gan Wasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM yw Hawlio Meddiant Ar-lein (PCOL) ar gyfer hawlwyr a diffynyddion.

Mae PCOL yn ffordd syml, hwylus a diogel o hawlio rhai mathau o feddiant dros y rhyngrwyd neu o ymateb iddynt.

Cyfarwyddyd Ymarfer Rheolau Trefniadaeth Sifil sy´n rheoli´r math o hawliadau y gellir eu cychwyn drwy ddefnyddio´r gwasanaeth PCOL. Rydym yn argymell y dylech ymgyfarwyddo’ch hun â chynnwys y Canllaw i Ddefnyddwyr cyn cychwyn hawliad.

Gyda PCOL, gallwch gadw golwg ar statws eich Hawliad, eich Dyfarniad a/neu´ch Gwarant.

Gofynnir i chi dalu´r ffioedd ar gyfer cychwyn Hawliadau a Gwarantau ar-lein gyda Cherdyn Debyd neu Gredyd. O ddefnyddio´r gwasanaeth hwn yn gyson, mae´n bosibl y cewch chi gofrestru i dalu ffioedd drwy Ddebyd Uniongyrchol.

Bwriedir i PCOL fod yn rhwydd i´w ddefnyddio ar gyfrifiadur ac yn gefn iddo, ceir Desg Gymorth i Gwsmeriaid.

Possession court lists are available to view on the following link CourtServe

Submitting Direct Application Forms - Please note: If you are completing a direct debit mandate form, please leave the reference box beneath the bank address blank.

To find out how we handle (or process) your personal information, please visit https://www.gov.uk/government/organisations/hm-courts-and-tribunals-service/about/personal-information-charter#hmcts-privacy-policy/

If you have received notification that the defendant is in a breathing space, you must inform the court. You must not issue a new claim or commence enforcement proceedings whilst the defendant is in a breathing space unless you have permission from the court.

Guidance about Breathing Space can be found here: https://www.gov.uk/government/publications/debt-respite-scheme-breathing-space-guidance/debt-respite-scheme-breathing-space-guidance-for-creditors

https://www.gov.uk/government/publications/understanding-the-possession-action-process-guidance-for-landlords-and-tenants

From the 1st December 2022, users issuing a claim for possession of a property located in Wales will be temporarily unable to use this service. Please follow the instructions on this link for details of how to make an application in the meantime.

O 1 Rhagfyr 2022, ni fydd defnyddwyr sy'n gwneud cais am feddiant o eiddo sydd wedi'i leoli yng Nghymru yn gallu defnyddio'r gwasanaeth hwn dros dro. Dilynwch y cyfarwyddiadau ar y ddolen hon am fanylion ar sut i wneud cais yn y cyfamser.

I ddechrau defnyddio Possession Claim Online, dewiswch un o´r opsiynau canlynol:

Mewngofnodi

Rhaid llenwi´r meysydd lle ceir *

Teipio´ch manylion mewngofnodi

Cofrestru

Os nad oes gennych fanylion mewngofnodi ar gyfer y gwasanaeth PCOL, gallwch gofrestru fel defnyddiwr newydd a dechrau defnyddio´r gwasanaeth ar unwaith.

Dylech ymgyfarwyddo â chynnwys y dudalen nesaf cyn llenwi´ch cofrestriad ar-lein.

 

Mae deunydd hawlfraint y Goron ar y safle hwn yn destun gwarchodaeth hawlfraint y Goron gwarchodaeth hawlfraint y Goron oni nodir fel arall
Polisi Preifatrwydd