Version [v2.21.0] Tudalen Groeso | English

Croeso i wasanaeth Possession Claim Online Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM.

Gwasanaeth dros y Rhyngrwyd gan Wasanaeth Llysoedd Ei Mawrhydi yw Possession Claim Online (PCOL) ar gyfer hawlwyr a diffynyddion.

Mae PCOL yn ffordd syml, hwylus a diogel o hawlio rhai mathau o feddiant dros y Rhyngrwyd neu o ymateb iddynt.

Cyfarwyddyd Ymarfer Rheolau Trefniadaeth Sifil sy??n rheoli??r math o hawliadau y gellir eu cychwyn drwy ddefnyddio??r gwasanaeth PCOL. Rydym yn argymell y dylech ymgyfarwyddo ?? hwn a chynnwys y Canllaw i Ddefnyddwyr cyn cychwyn hawliad.

Gyda PCOL, gallwch gadw golwg ar statws eich Hawliad, eich Dyfarniad a/neu??ch Gwarant.

Gofynnir i chi dalu??r ffioedd ar gyfer cychwyn Hawliadau a Gwarantau ar-lein gyda Cherdyn Debyd neu Gredyd. O ddefnyddio??r gwasanaeth hwn yn gyson, mae??n bosibl y cewch chi gofrestru i dalu ffioedd drwy Ddebyd Uniongyrchol.

Bwriedir i PCOL fod yn rhwydd i??w ddefnyddio ar gyfrifiadur ac yn gefn iddo, ceir Desg Cymorth i Gwsmeriaid.

Gellir gweld dyddiaduron y llys ar gyfer hawliadau a gychwynnir drwy??r gwasanaeth PCOL. Cliciwch ar y ddolen hon os hoffech weld Dyddiadur y Llys.

Please Note: If you are completing a direct debit mandate form, please leave the reference box beneath the bank address blank

To find out how we handle (or process) your personal information, please visit https://www.gov.uk/government/organisations/hm-courts-and-tribunals-service/about/personal-information-charter#hmcts-privacy-policy

I ganfod sut rydym yn trin (neu brosesu) eich gwybodaeth bersonol ewch i https://www.gov.uk/government/organisations/hm-courts-and-tribunals-service/about/personal-information-charter#hmcts-privacy-policy

I ddechrau defnyddio Possession Claim Online, dewiswch un o??r opsiynau canlynol:

Mewngofnodi

Rhaid llenwi??r meysydd lle ceir *

Teipio??ch manylion mewngofnodi

Cofrestru

Os nad oes gennych fanylion mewngofnodi ar gyfer y gwasanaeth PCOL, gallwch gofrestru fel defnyddiwr newydd a dechrau defnyddio??r gwasanaeth ar unwaith.

Dylech ymgyfarwyddo ?? chynnwys y dudalen nesaf cyn llenwi??ch cofrestriad ar-lein.

 

Mae deunydd hawlfraint y Goron ar y safle hwn yn destun gwarchodaeth hawlfraint y Goron oni nodir yn wahanol.
Polisi Preifatrwydd