Version [v2.21.0] Tudalen Groeso | English

Croeso i wasanaeth Possession Claim Online Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM.

Gwasanaeth dros y Rhyngrwyd gan Wasanaeth Llysoedd Ei Mawrhydi yw Possession Claim Online (PCOL) ar gyfer hawlwyr a diffynyddion.

Mae PCOL yn ffordd syml, hwylus a diogel o hawlio rhai mathau o feddiant dros y Rhyngrwyd neu o ymateb iddynt.

Cyfarwyddyd Ymarfer Rheolau Trefniadaeth Sifil sy??n rheoli??r math o hawliadau y gellir eu cychwyn drwy ddefnyddio??r gwasanaeth PCOL. Rydym yn argymell y dylech ymgyfarwyddo ?? hwn a chynnwys y Canllaw i Ddefnyddwyr cyn cychwyn hawliad.

Gyda PCOL, gallwch gadw golwg ar statws eich Hawliad, eich Dyfarniad a/neu??ch Gwarant.

Gofynnir i chi dalu??r ffioedd ar gyfer cychwyn Hawliadau a Gwarantau ar-lein gyda Cherdyn Debyd neu Gredyd. O ddefnyddio??r gwasanaeth hwn yn gyson, mae??n bosibl y cewch chi gofrestru i dalu ffioedd drwy Ddebyd Uniongyrchol.

Bwriedir i PCOL fod yn rhwydd i??w ddefnyddio ar gyfrifiadur ac yn gefn iddo, ceir Desg Cymorth i Gwsmeriaid.

Gellir gweld dyddiaduron y llys ar gyfer hawliadau a gychwynnir drwy??r gwasanaeth PCOL. Cliciwch ar y ddolen hon os hoffech weld Dyddiadur y Llys.

Please note:

Interim workaround following the Court of Appeal judgment in Cardiff v Lee (Flowers)http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2016/1034.html

If you are making a request to the court to issue a warrant of possession in respect of a matter where a suspended possession order has been made in respect of payments against rent or a mortgage please use form N325A and file together with the fee and material requested at the appropriate hearing centre.

The request should not be made through PCOL and must be made in paper format.


If you are making a request to the court to issue a warrant of possession for any other reason please continue to use form N325.

Form Finder: https://hmctsformfinder.justice.gov.uk/HMCTS/FormFinder.do

I ddechrau defnyddio Possession Claim Online, dewiswch un o??r opsiynau canlynol:

Mewngofnodi

Rhaid llenwi??r meysydd lle ceir *

Teipio??ch manylion mewngofnodi

Cofrestru

Os nad oes gennych fanylion mewngofnodi ar gyfer y gwasanaeth PCOL, gallwch gofrestru fel defnyddiwr newydd a dechrau defnyddio??r gwasanaeth ar unwaith.

Dylech ymgyfarwyddo ?? chynnwys y dudalen nesaf cyn llenwi??ch cofrestriad ar-lein.

 

Mae deunydd hawlfraint y Goron ar y safle hwn yn destun gwarchodaeth hawlfraint y Goron oni nodir yn wahanol.
Polisi Preifatrwydd