Version [v2.23.003] Tudalen Groeso | English

Croeso i wasanaeth Possession Claim Online Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM.

Gwasanaeth dros y rhyngrwyd gan Wasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM yw Hawlio Meddiant Ar-lein (PCOL) ar gyfer hawlwyr a diffynyddion.

Mae PCOL yn ffordd syml, hwylus a diogel o hawlio rhai mathau o feddiant dros y rhyngrwyd neu o ymateb iddynt.

Cyfarwyddyd Ymarfer Rheolau Trefniadaeth Sifil sy??n rheoli??r math o hawliadau y gellir eu cychwyn drwy ddefnyddio??r gwasanaeth PCOL. Rydym yn argymell y dylech ymgyfarwyddo???ch hun ?? chynnwys y Canllaw i Ddefnyddwyr cyn cychwyn hawliad.

Gyda PCOL, gallwch gadw golwg ar statws eich Hawliad, eich Dyfarniad a/neu??ch Gwarant.

Gofynnir i chi dalu??r ffioedd ar gyfer cychwyn Hawliadau a Gwarantau ar-lein gyda Cherdyn Debyd neu Gredyd. O ddefnyddio??r gwasanaeth hwn yn gyson, mae??n bosibl y cewch chi gofrestru i dalu ffioedd drwy Ddebyd Uniongyrchol.

Bwriedir i PCOL fod yn rhwydd i??w ddefnyddio ar gyfrifiadur ac yn gefn iddo, ceir Desg Gymorth i Gwsmeriaid.

Gellir gweld dyddiaduron y llys ar gyfer hawliadau a gychwynnir drwy??r gwasanaeth PCOL. Cliciwch ar y ddolen hon os hoffech weld Dyddiadur y Llys.

Submitting Direct Application Forms - Please note: If you are completing a direct debit mandate form, please leave the reference box beneath the bank address blank.

To find out how we handle (or process) your personal information, please visit https://www.gov.uk/government/organisatons/hm-courts-and-tribunals-service/about/personal-information-charter#hmcts-privacy-policy/

If you have received notification that the defendant is in a breathing space, you must inform the court. You must not issue a new claim or commence enforcement proceedings whilst the defendant is in a breathing space unless you have permission from the court.

Guidance about Breathing Space can be found here: https://www.gov.uk/government/publications/debt-respite-scheme-breathing-space-guidance/debt-respite-scheme-breathing-space-guidance-for-creditors

IMPORTANT MESSAGE: Due to the current coronavirus (COVID-19) pandemic, the way that possession cases are issued and progressed has changed. More information can be found on the new arrangements here;

https://www.judiciary.uk.uk/announcements/resumption-of-possession-cases

https://www.gov.uk/government/publications/understanding-the-possession-action-process-guidance-for-landlords-and-tenants

You may receive a hearing date when you issue a claim. YOU MUST NOT ATTEND COURT on that date. The court will contact you shortly about your claim.

PCOL will be unavailable due to maintenance : 20/7/21 6pm- 21/7/21 4pm

I ddechrau defnyddio Possession Claim Online, dewiswch un o??r opsiynau canlynol:

Mewngofnodi

Rhaid llenwi??r meysydd lle ceir *

Teipio??ch manylion mewngofnodi

Cofrestru

Os nad oes gennych fanylion mewngofnodi ar gyfer y gwasanaeth PCOL, gallwch gofrestru fel defnyddiwr newydd a dechrau defnyddio??r gwasanaeth ar unwaith.

Dylech ymgyfarwyddo ?? chynnwys y dudalen nesaf cyn llenwi??ch cofrestriad ar-lein.

 

Mae deunydd hawlfraint y Goron ar y safle hwn yn destun gwarchodaeth hawlfraint y Goron oni nodir yn wahanol.
Polisi Preifatrwydd